ט"ו תמוז ה'תש"פ 7/7/2020

הנהגות לבאים אל האהל

כידוע שחסידי חב"ד נוהגים להשטתח על ציונו של רבי לוי יצחק באותם מנהגים שהונהגו בהשטתחות על ציוני אדמו"רי חב"ד, להלן מובא המנהגים

טרם הכניסה לאהל, נוהגים לכתוב מכתב לרבי. פדיון נפש (פ"נ).
במכתב זה כל אחד מבקש ברכה עבור כל המצטרך, אפשר גם לבקש על אנשים אחרים קרובים וידידים, חשוב לציין את השם של אותו אחד שעבורו מבקשים, יש לציין גם את שם האם (לדוגמא: יצחק בן שרה, או לאה בת רחל). רצוי להשתמש בשמות היהודיים ולא בכינויים השונים. בנוסף נותנים לצדקה דמי פ"נ. 
גברים, חובשים כיפה או כובע. נשים, לובשות לבוש הולם וצנוע. כמו כן, נשים נשואות לובשות כיסוי ראש המכסה את השיער לגמרי.
נוהגים שלא לנעול נעלי עור בתוך האהל, אפשר לנעול נעלי בד או כל חומר אחר.
הדלקת נרות -  בזמן שנמצאים באוהל רצוי להדליק נר לזכות השוכן במקום. הדלקת הנרות במקום המיועד בלבד בחדר הראשון.

בחדר ההכנה לרשותכם:

ספרי תהילים

חוברות מענה לשון - תפילות לבית העלמין

דפים ועטים לכתיבת פדיונות ובקשות

נרות וגפרורים

כיפות לגברים

מטפחות לנשים

נעלי בד ופלסטיק

יכול להיות מחסור בדפים עטים נרות וגפרורים.

לפני הכניסה לאוהל יש להדליק את הנר ולאמר את הנוסח המקובל (הנוסח נמצא על הקיר ליד המתקן להדלקת הנרות)

הכהנים (גברים) יכולים להיכנס אל האוהל שנבנה בצורה מיוחדת (גדר מסביב הקבר ואין גג מעל הקבר עצמו) אך על הכהן להיזהר לא להכניס יד אל מעבר למחיצה. (בעיקר יזהר כאשר מניח את המכתב על הקבר) הכניסה לכהנים אל תוך בית הקברות בדרך הרגילה אך להזהר לא ללכת מתחת לעצים או בסמוך לקברים בלי גדר.

בתוך האהל
יש נוהגים להקיש בדלת לפני הכניסה (לאות קבלת רשות כניסה) (כך נהג הרבי על ציון חמיו אדמו"ר הריי"צ הן בדלת הראשונה והן בשניה).
נוהגים לקרוא (בלחש) את המכתב האישי, (או מכתבים שנמסרו ע"י ידידים)  לאחר-מכן קורעים את המכתב, ומניחים אותו על הקבר. לפני שקוראים את המכתב רצוי לומר פרקי תהילים.
תפילות הנהוגות להיאמר הן: חוברת מענה לשון (תפילות מסודרות לאמירה בבית הקברות), או פרקים מתוך ספר תהלים. פרקי תהלים מומלצים - פרקו של הרבי (בשנה זו – פרק ק"ח), וכן פרק התהלים האישי המתאים לשנותיו של כל אחד (לדוגמא: פרק ל"א לאדם בגיל שלושים, וכדומה).
כאות לדרך ארץ וכבוד, נוהגים לצאת מן האהל בהליכה אחורנית.

את דמי הצדקה מן הראוי להפריש בזמן השהיה באוהל. מסיבות מובנות אין קופת צדקה באופן קבוע בתוך האוהל, אפשר למסור את הצדקה לאחד השלוחים במרכז חב"ד.

האוהל מבחוץ
האוהל מבחוץ
הכניסה לחדר הפנימי
הכניסה לחדר הפנימי
הכניסה לחדר ההכנה
הכניסה לחדר ההכנה
מבזקים
תמונת היום
נשיא קזחסטאן מעניק לשליח הראשי מסמך בו חתום שממשלת קזחסטאן מתנערת מהרדיפות שנעשו לרבי לוי יצחק נ"ע  (ה′תש"ס)
נשיא קזחסטאן מעניק לשליח הראשי מסמך בו חתום שממשלת קזחסטאן מתנערת מהרדיפות שנעשו לרבי לוי יצחק נ"ע (ה′תש"ס)
31/7/2007
גלריות
אישי ציבור ואורחים שונים מבקרים במרכזי חב"ד בקזחסטאן ובאהל הקדוש
אישי ציבור ואורחים שונים מבקרים במרכזי חב"ד בקזחסטאן ובאהל הקדוש
20/2/2007