ז' כסלו ה'תש"פ 5/12/2019

המעצר-לאן נשלח הרב ?

בט′ ניסן תרצ"ט נעצר הרב ע"י אנשי הנ.ק.וו.ד. מיד עם מעצרו העבירוהו לבית הכלא בקיוב, שם עבר חקירות מפרכות בתנאים קשים, אולם לרבנית לא גילו דבר ורק לאחר 5 חודשים נודע לה מקום הימצאו.

מאת: הרב נפתלי צבי גוטליב /
בליל ט' ניסן תרצ"ט, בשעה 3 לפנות בוקר, נשמעו לפתע דפיקות בדלת בית הרב ברחוב באריקאדנאייא 13 בעיר דנייפרו-פטרובסק.
"היכן הרב שניאורסאהן?" שאלו ארבעה אנשי הנ.ק.וו.ד. שנכנסו לבית. הארבעה נעמדו ליד כל הדלתות והמפקד הורה לאנשיו לערוך חיפוש יסודי בכל הבית. הם בדקו וחיטטו בכל הספרים שהיו מסודרים בחמשת הארונות ולא פסחו על אף ספר, כולל ספרי קבלה, שאלות ותשובות בכתב יד, כתבי יד קודש מהאדמורי"ם נ"ע, קשרי מכתבים ומברקים עם חו"ל, כתב סמיכה לרבנות מאת הגאונים ר' אליהו חיים מייזל מלודז' ורבי חיים מבריסק, כתב רבנות שנשלח אליו מיפו ובו בקשה לכהן בה כרב ראשי, היתרי יציאה לכל בני המשפחה, חילופי מכתבים עם הג'וינט ועוד. הם ארזו ולקחו את כל הכתבים. בחבילה מיוחדת ארזו אלפי גליונות של כתב ידו בענייני חסידות והניחו אותם בצד.

החיפוש תם בשעה שש בבוקר ואז נשמעה פקודת המפקד: "רבי, התלבש ובוא אתנו!"
מאחר שהיה זה סמוך לחג הפסח, ביקש מהם הרב לאפשר לו לקחת עמו חבילה קטנה של שני קילוגרם מצות והרשו לו. לשאלת הרבנית לאן מובילים אותו, אמרו לה לבוא מחר בצהריים אל מטה המשטרה ושם יודיעו לה הכל...
כאשר הגיעה הרבנית למחרת למשרדי הנ.ק.וו.ד. לברר אודות בעלה הרב, התברר כי שיקרו. על כל שאלותיה ובקשותיה השיבו לה באחת: איננו! הרבנית הגישה לחוקר אישור רפואי על מחלת העצור ובו כתוב שאם לא יקבל אוכל המותר לו מהבית ירעב, אך תשובתו היתה כי אין הדבר בא בחשבון כלל, וכי "בבית הסוהר מגישים לו את כל האוכל הדרוש לו בהתאם לדיני ישראל!"

בתעודת המעצר הבחינה הרבנית בחתימת הממונה עליו והמפקח שלו, וכך ידעה אל מי להתקשר. היא צלצלה מדי יום למשרדי הנ.ק.וו.ד. וכל פעם היה המפקח מוסר לה דרישת שלום ממנו, ואמר שהוא דואג לכל צרכיו וגם יש ברשותו סידור תפילה בו לומד ומתפלל. אחת לעשרה ימים, כאשר הגיע היום בו אפשר להעביר לו דברים מותרים, היתה הרבנית חנה מבקרת כדי למסור לו מצרכי אוכל או הלבשה, אך התשובה תמיד היתה: הוא לא נמצא כאן!

רק כעבור חמישה חודשים נודע לה שהרב לא היה שם כלל, וכי מיד למחרת מאסרו העבירוהו לבית הכלא בקייב!

הרבנית מספרת בזכרונותיה, כי ישבה פעם במשרדו של אחד מאנשי הנ.ק.וו.ד. שהיה ליד המטבח וחדר האוכל. בעודה יושבת, ראתה לפתע יהודי שהחזיק בידו מנת אוכל. כאשר הביטה בו הבחינה לתדהמתה כי פניו מוכרות לו היטב. היה זה לא אחר מאשר... יהודי שהיה בביתה בשמחת תורה, רקד ושמח יחד עם כל המשתתפים! "כאשר עבר האיש לידי", מספרת הרבנית, "השפיל את מבטו ויצא בחיפזון מן החדר".

רבי לוי יצחק שהה בבית הסוהר בקייב יותר ממחצית השנה תחת שרשרת חקירות קשות ומתישות. אלול תרצ"ט (אוגוסט 1939) החזירוהו לבית הסוהר בעיר מגוריו דנייפרופטרובסק (יקטרינוסלב), ואז היתה לה סוף סוף האפשרות להעביר לו מדי עשרה ימים חבילה עם מצרכי אוכל, אך כל ידיעה משלומו ובריאותו לא קיבלו.

יום אחד קיבלה לפתע הרבנית הודעה מבית הסוהר ביקטרינוסלב כי בעלה נמצא בכלא המקומי, וכי יש באפשרותה להעביר לו כסף ומצרכי מזון. היתה זו הודעה משמחת ביותר, שכן לראשונה קיבלה ידיעה שהוא חי ושתהיה לה האפשרות למסור לו דברים הכרחיים הדרושים לו. ואכן, לאחר מספר קשיים הצליחה הרבנית להעביר לו חבילת מצרכים. היום שנקבע להעברת החבילה היה שבת קודש, ולכן הועברה החבילה ע"י צעירה רוסיה, שאם לא כן צריך היה הרב לרעוב עשרה ימים נוספים.

בעיצומו של יום שבת קודש, כשבועיים לאחר שהחזירוהו ליקטרינוסלב, שוב הגיעו לפתע לביתו שלושה מאנשי הנ.ק.וו.ד לערוך חיפוש. הפעם נערך החיפוש באופן יסודי יותר. כל הספרים וכתבי היד עליהם שמר הרב מכל משמר, נארזו והועברו למכונית. רק לאחר בקשותיה ותחנוניה המרובים של הרבנית להשאירם בבית, התקשרו אנשי הנ.ק.וו.ד טלפונית לממונים עליהם ומילאו את בקשתה.

לאחר החיפוש הזמינו את הרבנית למשרדי הנ.ק.וו.ד והעמידו אותה למשך שעות מספר תחת חקירה צולבת וקשה, בה נאלצה לספר על פעולות בעלה, על קשרי המכתבים שלו לחו"ל ועל קשריו עם בניו בחו"ל. למרות איומיהם לא הצליחו הרשעים במשימתם, והרבנית עמדה בגבורה ולא סיפרה מאומה.
מבזקים
תמונת היום
נשיא קזחסטאן מעניק לשליח הראשי מסמך בו חתום שממשלת קזחסטאן מתנערת מהרדיפות שנעשו לרבי לוי יצחק נ"ע  (ה′תש"ס)
נשיא קזחסטאן מעניק לשליח הראשי מסמך בו חתום שממשלת קזחסטאן מתנערת מהרדיפות שנעשו לרבי לוי יצחק נ"ע (ה′תש"ס)
31/7/2007
גלריות
אישי ציבור ואורחים שונים מבקרים במרכזי חב"ד בקזחסטאן ובאהל הקדוש
אישי ציבור ואורחים שונים מבקרים במרכזי חב"ד בקזחסטאן ובאהל הקדוש
20/2/2007