ג' אדר ה'תש"פ 28/2/2020

ר′ לוי′ק עדיף...

חשיפה: סיפור מימי לימודיו של ר′ לוי יצחק שניאורסון זי"ע בעת לימודיו ב′חדר′ אצל החסיד הידוע ר′ יואל מפודברנקה (חייקין)

במאמר שפרסם לאחרונה הרב יהושע דוברבסקי ב"אלגעמיינער זשורנאל" באידיש – זיכרונות מסבו הגה"ח הרב מנחם מענדל דוברבסקי ע"ה מקארלביץ' מופיע סיפור אוטנתי על ימי לימודיו של הגאון המקובל רבי לוי-יצחק נ"ע אביו של הרבי.

להלן, תרגום הקטע הרלוונטי מתוך המאמר.

סבא סיפר כי כאשר היה בגיל בר-מצוה בערך הוא למד אצל החסיד הידוע ר' יואל מפודברנקה (חייקין), דמות נעלית של לומדות בנגלה ובחסידות. סבא למד אצלו בחברותא עם הגאון המקובל ר’ לוי יצחק שניאורסאהן, רבה של יקטרינוסלב, אביו של הרבי, שהיה צעיר מסבא ושניהם היו קרובים (אחיינים) של  ר’ יואל מפודברנקה. שני התלמידים של ר’ יואל היו, אפוא, בני דודים ביניהם (אינני זוכר בדיוק את “חשבון היוחסין”), וכאשר הסבא ור’ לוי'ק נהגו להתכתב בשנים הבאות, תמיד הופיעה במכתבים ההקדמה “שאר בשרי” והחמימות המשפחתית.

סבא היה מרבה לתאר ולספר את הלימוד ואת אופי ההשפעה של ר’ יואל חייקין, על אופן אמירת השיעור עצמו ועל התוספות העריבות שלו 'עם מלח ופלפל' בלימוד עצמו וסביב הלימוד.

הוא נהג לנסות את שני התלמידים המובחרים שלו ולחדד את המוחות שלהם באמצעות שאלות מסובכות, "היכי תמצא" וכד'.

הוא היה נוהג לבחון ולהעריך את היכולות שלהם ולגרוש מהם בהתאם לכוחות שלהם. וכאשר העריך שני הכוחות המרכזיים של כוח השכל שלהם – "תפיסה" ו"הבנה" – היה ר' יואל אומר שבפרט אחד שניהם שוים ובפרט אחד ר' לוי'ק עדיף...

מבזקים
תמונת היום
נשיא קזחסטאן מעניק לשליח הראשי מסמך בו חתום שממשלת קזחסטאן מתנערת מהרדיפות שנעשו לרבי לוי יצחק נ"ע  (ה′תש"ס)
נשיא קזחסטאן מעניק לשליח הראשי מסמך בו חתום שממשלת קזחסטאן מתנערת מהרדיפות שנעשו לרבי לוי יצחק נ"ע (ה′תש"ס)
31/7/2007
גלריות
אישי ציבור ואורחים שונים מבקרים במרכזי חב"ד בקזחסטאן ובאהל הקדוש
אישי ציבור ואורחים שונים מבקרים במרכזי חב"ד בקזחסטאן ובאהל הקדוש
20/2/2007