מורה הדור

הרבי פתח צוהר חדש להבנת התורה וגילה את המעמקים שבה. תורתו של הרבי מתפרסת על כל חלקי התורה. השאלות המסובכות ביותר בעולם המחשבה היהודית, הוארו על-ידי הרבי באור מיוחד.

דברי תורתו של הרבי מתפרסים בכל חלקי התורה - נגלה וחסידות, הלכה וקבלה, רמז ודרוש. תורתו ממלאת יותר ממאה כרכים ושופכת אור חדש על כל נושא שבו הם עוסקים. כל המעיין באותו חלק קטן מאגרותיו ומשיחותיו של הרבי שיצא עד כה לאור, עומד משתאה על האופן שבו הרבי שט בכל חלקי התורה ועל הבהירות העצומה שהוא מכניס בכל עניין.

השאלות המסובכות ביותר בעולם המחשבה היהודית, מוארות על-ידי הרבי באור מיוחד. הרבי דן בשאלות-היסוד של תפיסת האלוקות, של תפקיד האדם, של מהות התורה והמצוות, של ידיעה ובחירה, של גלות וגאולה, ובכל אלה יש לרבי דרך בהירה ומאירה, שפוקחת עיניים ממש.

סדרת 'לקוטי שיחות' של הרבי מונה שלושים ותשעה כרכים. לצידם הופיעו עשרות כרכים ממאמרי החסידות שהשמיע, ולמעלה ממאה כרכים של שיחות. עשרות כרכים נוספים עדיין ממתינים להוצאתם לאור. האיגרות שנדפסו עד כה ממלאות עשרים ושישה כרכים

ספריו של הרבי נמצאים כיום בכל בית-מדרש ובכל בית יהודי, ושום מחבר ספר בתחומי היהדות אינו יכול להתעלם מחידושיו המקוריים. צוותים של תלמידי-חכמים במכונים ברחבי תבל עוסקים בריכוז ובסידור אוצר תורתו של הרבי, וכך יוצאים-לאור עשרות ספרים המגישים את תפיסתו של הרבי בעניינים מגוונים.

דרכו המיוחדת של הרבי פותחת צוהר חדש להבנת התורה ומגלה את המעמקים שבה. ביאוריו בתורת החסידות מאפשרים הבנה מעמיקה ובהירה בתורת קודמיו. הסוגיות הסבוכות והמופשטות ביותר מוסברות על-ידו בדרך מופלאה.

דברי התורה, ההוראה וההדרכה בהם עסק הרבי יום יום ושעה שעה, הקנו לרבי את מעמדו כמורה הדרך הרוחני של העם היהודי בדורנו.