קשר נשמתי

קשר נשמתי פנימי בין הרבי לכל אחד מבני העם העניק לו את מעמדו כמנהיגו הרוחני של עם ישראל. דאגתו הכנה לכל פרט, בלא הבדלי השתייכויות ומעמדות, קשרו אליו כל יהודי באשר הוא.

הרבי מליובאוויטש הוא דמות מרתקת. לכאורה, רבי של חסידים, אבל השפעתו חרגה הרבה מעבר לגבולות חב"ד. אדמו"רים וגדולי-תורה העריצו אותו, מדינאים ואנשי צבא הוקסמו ממנו, נשיאים וראשי מדינות התכתבו איתו, אנשי מדע ואמנים נקשרו אליו, המוני יהודים, מכל עדה, חוג ואורח-חיים, ראו בו אישיות יחידה במינה.

אפשר לדבר על השילוב המיוחד של תכונות, שכל אחת כשלעצמה ראויה להבלטה ולהערכה. גאון עצום בכל חלקי התורה, הוגה פורה שמגלה מעמקים חדשים באוצר המחשבה היהודית. איש משכיל ביותר, שמוכיח התמצאות בכל תחומי המדע המודרני. כושר מנהיגות נדיר, שמסוגל להפיק מרבבות בני-אדם את מלוא הפוטנציאל הגלום בהם. איש חזון, שיודע להעריך נכון תהליכים בחיי עם ועולם. אהבה עצומה לכל יהודי ויכולת להתמסר לבעיותיו הקטנות של האיש הפשוט. קסם אישי רב, נועם הליכות, הופעה מרשימה ביותר ועיניים חודרות-לב.

אבל מעבר לכל אלה יש כאן משהו עמוק יותר שהעניק לרבי את מעמדו המיוחד. העובדה שדמותו של הרבי 'דיברה' אל כל יהודי, יהיה מי שיהיה, מוכיחה שקיים קשר נשמתי פנימי בין נשמות כולנו לבין נשמתו של הרבי. הרבי הוא כמו נשמה גדולה שמאירה ומחממת את הנשמות הקטנות של כולנו.