הרבי איתנו

דווקא עכשיו הרבי קרוב אלינו עוד יותר מבעבר

בשנת תש"י (1950), לאחר שנסתלק הרבי הקודם, הורה הרבי כי יש להוסיף לכתוב לו ולבקש את ברכותיו - "והוא כבר ימצא דרך כיצד להשיב". בדרך זו נוהגים גם כעת. מי שנמצא בקרבת-מקום, הולך בעצמו לקרוא את בקשת הברכה על הציון הקדוש. הרחוקים משם שולחים את הבקשות לכתובת הרגילה. מזכיריו של הרבי מביאים את כל הבקשות על הציון הקדוש.

ביסוד הדברים עומדת התפיסה המוסברת בספרי הקבלה והחסידות, שדווקא עכשיו הרבי קרוב אלינו עוד יותר מבעבר. אם בשעה שחי בתוכנו הייתה נשמתו הגדולה מלובשת בגוף גשמי, הרי עתה סרו ההגבלות של העולם הגשמי, והקשר עם הרבי משוחרר ממגבלות הזמן והמקום. כל מי שמרגיש עצמו קשור אל הרבי - גם הרבי קשור אליו, מקשיב לו ומעתיר תפילה למענו.

אנו כולנו, שזכינו להכיר את הרבי וליהנות מאורו הגדול, יש בכוחנו להוסיף ולהיות קשורים אליו, וממילא לזכות שהרבי יברכנו, ינחה את צעדינו ויסייע לנו למלא את רצון ה' בעולם ולהגשים את תכלית בריאתנו עלי-אדמות.