יבוא עם משיח צדקנו

הישארותו בארה"ב הייתה אפוא קרבן אישי גדול שהקריב הרבי כדי לשמש מופת לכל שליחיו בגולה. אבל הוא הבטיח: "אבוא לארץ-ישראל עם משיח-צדקנו"!

אנשים בסדר-הגודל של הרבי אינם קיימים בכל דור. הקב"ה שתל נשמה גדולה זו דווקא בדור המוכה שלאחר השואה, כדי שיוכל להתמודד מול אתגרי התקופה, ילבה מחדש את גחלת היהדות ויכין את העם היהודי לעבר גאולתו האמיתית והשלמה.

פעמים רבות ציין הרבי את המובא כי צדיקי הדורות יקומו ראשונים ב"תחיית המתים". כל אחד מחסידיו, מוקיריו ומעריציו של הרבי, המצפה להתגשמות חזונו לגאולה שלמה בקרוב ממש, כמה ליום המיוחל שבו נתראה שוב עם הרבי, פה למטה, בגוף גשמי, בביאת משיח צדקנו.