עם רבו הגדול

רבי לוי יצחק היה תלמיד וחסיד נאמן לרבו הקדוש, כ"ק אדמו"ר רבי שלום דובער נ"ע מליובאוויטש, הנשיא החמישי לאדמו"רי חב"ד, והיה מהבולטים מתלמידיו.

מאת: הרב נפתלי צבי גוטליב /
רבי לוי יצחק עמד תדיר לצדו של רבו הגדול. בגיל שמונה-עשרה שנה כבר שלחו רבו לשליחויות שונות מחוץ למדינה וכמו כן בקש ממנו לקחת חלק בכל האסיפות בענייני הכלל. ידוע במיוחד חלקו הגדול במבצע הספקת מצות עבור חיילים יהודיים שלחמו בחזיתות השונות במלחמת יפאן-רוסיה שהתחוללה בשנת תרס"ד-תרס"ה, וכן התעסקותו בצרכי ההגנה המסועפים במשפט עלילת הדם נגד מענדל בייליס, היהודי המפורסם שנמק בכלא שנתיים וחצי עקב עלילת-דם מרושעת אשר כל יהדות העולם חששה מתוצאותיה.

לאחר פטירת רבו, היה התקשר מאוד אל בנו, האדמו"ר רבי יוסף יצחק נ"ע, אשר העריכו מאד.