תפקיד: חבר הנהלת "חב"ד קזחסטאן"‚ חבר הנהלת "אגודת חסידי חב"ד בחבר העמים" ומנהל ספרית חב"ד בארה"ב

הרב שלום דובער לוין